Privacyverklaring

Algemene aanwijzing en verplichte informatie

Benaming van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

OWOMO GmbH
Kolpingstraße 1
59379 Selm

De verantwoordelijke instantie beslist alleen of samen met anderen over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, contactgegevens of dergelijke).

Herroeping van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming zijn er enkele gegevensverwerkingsprocessen mogelijk. Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Voor de herroeping volstaat een vormvrije mededeling per e-mail. De rechtmatigheid van de tot de herroeping plaatsgevonden gegevensverwerking blijft ondanks de herroeping onverminderd van kracht.

Recht tot het indienen van een klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene heeft u in geval van een inbreuk op het gegevensbeschermingsrecht een recht tot het indienen van een klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot kwesties rond het gegevensbeschermingsrecht is de functionaris voor de gegevensbescherming van de Duitse deelstaat, waar de maatschappelijke zetel van onze onderneming zich bevindt. De volgende link stelt een lijst met de functionarissen voor de gegevensbescherming en met hun contactgegevens ter beschikking: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens, die wij op grond van uw toestemming of voor de nakoming van een contract geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan derden te laten overmaken. De beschikbaarstelling vindt plaats in een door een machine leesbaar formaat. Voor zover u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch realiseerbaar is.

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, oorsprong van de gegevens, hun ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en eventueel een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. In dit verband en ook in geval van bijkomende vragen rond het thema “persoonsgegevens” kunt u zich te allen tijde via de in het colofon vermelde contactmogelijkheden tot ons richten.

SSL- resp. TLS-versleuteling

Omwille van de veiligheid en ter bescherming van de overdracht van een vertrouwelijke inhoud, die u aan ons als exploitant van de website zendt, maakt onze website gebruik van een SSL- resp. TLS-versleuteling. Daardoor kunnen gegevens, die u via deze website overmaakt, niet door derden mee gelezen worden. U herkent een versleutelde verbinding aan de „https://“ adresregel van uw browser en aan het slotsymbool in de browserbalk.

Cookies

Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Google Web Fonts

Onze website maakt gebruik van Web Fonts van Google. Provider is de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (VS).

Door het gebruik van deze Web Fonts wordt het mogelijk om u de door ons gewenste weergave van onze website te presenteren, onafhankelijk van de lettertypes er u lokaal ter beschikking staan. Dit gebeurt door de opvraging van de Google Web Fonts door een server van Google in de VS en de daarmee gepaard gaande overmaking van uw gegevens aan Google. Daarbij gaat het om uw IP-adres en welke pagina u bij ons bezocht hebt. Het gebruik van Google Web Fonts vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 letter f DSGVO (AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming). Als exploitant van deze website hebben wij een gerechtvaardigd belang bij de optimale weergave en overdracht van onze website.

De onderneming Google is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese overeenkomst over de bescherming van persoonsgegevens "Privacy Shield". Deze overeenkomst over de bescherming van persoonsgegevens dient de handhaving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau te garanderen.

Details over Google Web Fonts vindt u op:https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about en bijkomende informatie in de privacybepalingen van Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de

Bron: privacy configurator van mein-datenschutzbeauftragter.de